Hotel Mýto **    Mýto pod Ďumbierom


MOBIL: ++421-911-747774
EMAIL: recepcia@mytohotel.sk
WWW: www.mytohotel.sk
www.nizketatry.sk/myto/
GPS: N 48.865823°
E 19.646215°
ADRESA: Hlavná 492
976 44 Mýto pod Ďumbierom

    Hotel Mýto ** sa nachádza v nádhernom prostredí prírody Nízkych Tatier. Klientom ponúka množstvo možností aktívneho aj pasívneho oddychu, a preto je vhodný pre organizovanie rôznych pobytov a spoločenských akcií. Hotel je otvorený len pre organizované skupiny a klientov, ktorí si zakúpili pobytový balíček.

Ubytovanie
    Hotel disponuje 10timi jednolôžkovými izbami, 20timi dvojlôžkovými izbami, 5timi apartmánmi a 1 mezonetom s možnosťami prístelky. Kapacita hotela je 100 osôb. Každá izba je zariadená dreveným masívnym nábytkom a jej interiér pôsobí veľmi príjemne. Všetky izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou a toaletou, televízorom a chladničkou s možnosťou minibaru.

Stravovanie
    Reštaurácia hotela s terasou a krásnym výhľadom disponuje kapacitou 100 miest. Reštaurácia je otvorená pre ubytovaných hostí a okrem polpenzie im ponúka možnosť vybrať si z každodenného obedového menu. Rozloha a príjemné či už interné, ale aj externé prostredie reštaurácie je vhodné aj pre organizovanie spoločenských podujatí ako sú svadby, oslavy, plesy či iné. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a náš tím pre Vás pripraví nielen cenovú ponuku, ale aj ponuku ďalších doplnkových služieb podľa dohody.

Wellness a šport
    Hotel disponuje wellness zónou, v rámci ktorej klientom ponúka:
       - Masážny bazén s vodopádom s teplotou okolo 36° (pre približne 14 osôb).
       - Jacuzzi s teplotou 36° pre 4 osoby.
       - Vodnú cestu, ktorá slúži na masáž dolných končatín.
       - Fínsku saunu pôsobiacu na očistu organizmu, telesný a duševný relax.

    Súčasťou každého relaxu je aj aktívny oddych. Športová hala, ktorá je súčasťou hotela, umožňuje aj tým náročnejším športovcom aktívny pohyb.
    Hala disponuje:
       - 2 kurtami na squash
       - 2 bowlingovými dráhami
       - 2 biliardovými stolmi
       - stolným tenisom.

    Súčasťou hotela sú aj vonkajšie ihriská, ktoré sú zárukou športového vyžitia v nádhernom prostredí a na čerstvom vzduchu nízkotatranskej prírody.
       - Tenisové ihrisko
       - Basketbalové ihrisko
       - Volejbalové ihrisko

Hotelové služby
    Pobytové balíčky
       - Víkendová lyžovačka
       - Wellness víkend
       - Firemný balík
       - Relaxačno-rekondičný senior pobyt
       - Balíček pre lyžiarsky zájazd a balíček Premium
       - Balíček pre školy v prírode a balíček Premium

    Hotel Mýto ** is situated in the beautiful nature of Low Tatras. For clients offers many opportunities for active and passive recreation, and therefore is suitable for organizing various visits and social events. The hotel is only open to organized groups and clients who have purchased a stay package.

Accommodation
    The hotel has 10 single rooms, 20 double rooms, 5 apartments and 1 maisonette with extra beds. Hotel capacity is 100 people. Each room is furnished with solid wood furniture and its interior is very pleasant. All rooms are equipped with private bathroom and toilet, television and refrigerator with the possibility of the minibar.

Restaurant
    The hotel restaurant with a terrace and a beautiful view has a capacity of 100 seats. The restaurant is open for guests and in addition to half board offers them the opportunity to choose from the daily lunch menu. Size and enjoyable, whether internal or external environment of the restaurant is suitable for social events such as weddings, celebrations, receptions or other. If you are interested please do not hesitate to contact us and our team will prepare for you not only the general offer but also the offer of other additional services according to the agreement.

Wellness and sport
    The hotel wellness zone offers:
       - Massage pool with a waterfall around 36 ° (for about 14 people).
       - Jacuzzi with a temperature of 36 ° for 4 people.
       - A waterway that serves for lower limb massage.
       - Finnish saunas for body cleansing, body and soul relaxation.

    Relaxation is also part of active relaxation. The sports hall, which is part of the hotel, allows even more challenging sportsmen to move in.
    The hall includes:
       - 2 squash courts
       - 2 bowling lanes
       - 2 billiards tables
       - table tennis.

    The hotel also features outdoor playgrounds that guarantee sporting activities in a beautiful setting and fresh air of the Law Tatras nature.
       - Tennis court
       - Basketball court
       - Volleyball court

Stay packages
    - Skiing weekend
    - Wellness weekend
    - Business package
    - Relaxing-reconditional senior package
    - Package for skiing trips
    - Package for resident outdoor schools


webmaster