Királyhegyalja (Šumiac)
   Szöveg    Térkép    Google Térkép


    880 m tengerszint feletti magasságban található hegyi falu, a Helpai-völgy keleti részén, a Garamtól 2 km-re északra. A község része Vereskő (Červená Skala) település is. A községtől délnyugatra a Garam felé lejtő földek érdekes királyhegyaljai karsztot képeznek a 892 m magas Dudlavá skala nevű heggyel és ugyanolyan nevű barlanggal.
    A falu a XV. században keletkezett oláh jog alapján. A község legrégibb előjogai 1573-ból származnak, a község a murányi uradalom tulajdona volt és bírói tisztsége örökölhető volt. Lakosai állat- és juhtenyésztéssel, fafeldolgozással és deszkák árusításával foglalkoztak. A XVII. században volt itt egy fűrésztelep és egy üveghuta. A lakosok a XIX. században a vereskői vasműben is keresték kenyerüket. A XX. század harmincas éveiben kezdték el a Vereskő - Margitfalva (Margecany) vasútvonal építését, itt több lakos talált munkát.
    Királyhegyalján a felső-garam-völgyi kultúra hasonló változatát találjuk meg, mint Garamfőn (Telgárt) vagy Vernáron. Megmaradtak a gerendás, nyerges tetőjű, nyitott udvarú faházak. A pitvar eredetileg hideg volt, csak a célnak megfelelően pokrócokkal és szőttesekkel berendezett meszelt szobát fűtöték.
    A községben 1823-ból egy klasszicista stílusú kápolna, 1775-ből egy barokk-klasszicista stílusú templom, amelyet az 1643-ból származó fatemplom helyén építettek és amelyben egy 1909-ből szentképfal van, míg a szószék, a lócák és a gyertyatartó a XIX századból valók.

TÉRKÉPEK:
               

FÉNYKÉPALBUMOK:
                                           


Szepesség | Gömör | Liptó | Felső-Garam-régió | Szlovák paradicsom | Magas-Tátra | Alacsony-Tátra | Bélai-Tátra
Pienin-hegység | Szepesi vár | Szent Jakab-templom | Lublóvár | Krasznahorka | AquaCity | Besenyőfalu | Tatralandia | Ménhárd | Felsőzúgó