Valkovňa
   Text    Mapa    Google Mapa


    Obec (717 m) v úzkém údolí horního toku Hronu pod strmým zalesněným svahem vrchu Hôrka, na východ od Pohorelé.
    Vznikla v roce 1954 sloučením starých osad, jejichž počátky a rozvoj jsou spjaté se železářskou výrobou. Osady Nová Maša, Švábolka, Zlatno a Vaľkovňa patřily původně k obci Šumiac a vznikly v 18. -19. století kolem maše, hamrů a válcoven plechu. Všechny tyto podniky byly součástí komplexu Coburgovských železáren na Horehroní. V lokalitě se nacházejí zbytky původní válcovny z konce 18. století a maše z 19. století. Život a kultura hamernických a později průmyslových osad se výrazně lišily od okolních starších vesnic. Souvisely s hornickou a hamernickou prací, a tak v 19. a začátkem 20. století navázaly na dělnickou kulturu uherských měst a městeček.
    Nová Maša, vznikla v 2. polovině 18. století jako dělnické sídlo kolem maše.
    Švábolka, osada v místech, kde hlavní silnice přechází na pravý břeh Hronu, vznikla koncem 18. století, kdy zde postavili železný hamer a v roce 1833 válcovnu plechů, která pracovala až do roku 1926.
    Zlatno, osada na levém břehu Hronu, u ústí potoků Havraník a Zlatnica. Vznikla jako sídliště koncem 18. století u železných hamrů, ke kterým v roce 1848 přibyla válcovna.

MAPY:
               

FOTOALBUMY:
                           


Spiš | Gemer | Liptov | Horehroní | Slovenský ráj | Vysoké Tatry | Nízké Tatry | Belianské Tatry
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy